Communicatiecommissie

Leden:

  • Martijn Arts
  • Jan Schreurs
  • Ruben van Vugt
  • Jan Willem Lutje Schipholt (bestuur)

We zijn te bereiken via nijmegenquick@gmail.com en via onze persoonlijke contactgegevens (zie ledenlijst).

In 2015 kwam het onderwerp communicatie hoger op de agenda van de club te staan. Binnen het bestuur is eerst gekeken naar wat er goed gaat, wat beter kan en welke rol communicatie hierbij speelt. Van belang is de binding en betrokkenheid van de leden te verhogen. Er is vervolgens een communicatiecommissie opgericht. De commisie is adviseur en aanjager en eindverantwoordelijk voor de website en de social media kanalen (Facebook en Twitter). De commissies kunnen hulp en advies inroepen bij de communicatiecommissie, maar blijven zelf verantwoordelijk voor de communicatie rond hun evenementen.

De communicatiecommissie is de uitgever van onze nieuwsbrief en tracht daarmee lijn te brengen in het nieuws en de berichtgeving.