Lidmaatschap

Laatst bijgewerkt op 13 november 2017

Wilt u lid worden van TC Nijmegen-Quick? Op dit moment is er geen wachtlijst, u kunt via leden@nijmegenquick.nl een digitaal aanmeldformulier aanvragen.

Het lidmaatschap geldt vanaf 1 januari voor het hele jaar en wordt  ieder jaar stilzwijgendverlengd. 

Wilt u zich afmelden als lid, stuur dan een email naar leden@nijmegenquick.nl en wel vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waarin u wilt stoppen.

Wilt u zich afmelden als winterlid dan moet dat vóór 1 september gebeuren.

Leden die de leeftijd van 21 t/m 69 hebben, zijn verplicht eenmaal per jaar een bardienst te doen.

Bij verandering van adres, pasfoto of bankrekening, verzoeken wij u dit z.s.m. aan onze ledenadministratie door te geven. Wanneer u het KNLTB-pasje kwijt bent, moet u contact opnemen met de ledenadministratie of doe een verzoek middels envelop en brievenbus in de gang van het clubhuis. Tegen betaling van € 5.- kunt u een nieuw pasje krijgen.


Ledenadministratie:

T.C. Nijmegen-Quick           
Nijmeegsebaan 141
6525 DX NIJMEGEN
T.a.v. Fabiënne Lansink

e-mail: leden@nijmegenquick.nl
tel: 024-3224095


Contributies

De hoogte van de contributies is als volgt:

Contributies 2018

Senioren (geb. t/m 1997) €160,00
Aspirant-senioren (geb. 1998 t/m 2000) €100,00
Studenten (geb. 1993 t/m 2000) €100,00
Junioren (geb. na 1 januari 2001) € 95,00
Nieuwe junioren eerste jaar € 50,00
Wintertennissers (15 oktober - 1 april) € 80,00

Aanmelding na 1 augustus senioren 

Aanmelding na 1 augustus studenten

€ 80,00 

€ 50,00 

Aanmelding na 1 augustus junioren € 25,00
Buitenleden (woonachtig > 40 km van Nijmegen) € 80,00
 

Eenmalig entréegeld:

Senioren € 15,00
Aspirant senioren € 15,00
Student leden € 15,00
Junioren €  0,00
Buitenleden € 15,00
Wintertennissers €  0,00


Voor het betalen van de contributie krijgt u een digiale factuur van KNLTB Collect. U ontvangt deze factuur per e-mail. Betaling kan via  automatische incasso of IDEAL.Indien de contributie tijdig, voor 1 maart, op onze rekening gestort is, heeft u recht op een KNLTB-pasje dat u van de barcommissie ontvangt, nadat u een bardienst hebt afgesproken. Leden jonger dan 21 jaar krijgen het pasje thuis gestuurd, tenzij de ouders lid zijn, dan krijgen zij het junior pasje mee bij het maken van de bardienst afspraak. Bij betaling na 1 maart wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht. Zolang de betaling niet op de clubrekening is bijgeschreven mag er niet gespeeld worden. De studentenkorting moet ieder jaar opnieuw voor 1 januari bij de ledenadministratie aangevraagd worden.