Lidmaatschap

Wilt u lid worden van TC Nijmegen-Quick? Op dit moment is er geen wachtlijst, u kunt via leden@nijmegenquick.nl een digitaal aanmeldformulier aanvragen. Het lidmaatschap geldt vanaf 1 januari voor het hele jaar en wordt  ieder jaar stilzwijgend verlengd. 

Introductieaanbod voor de jeugd
Voor de (jonge) jeugd hebben we nu een leuk introductieaanbod. Dit aanbod kost € 50,- en hiervoor krijgt het kind het “Maak kennis met tennis”-pakket:

  • 3 proeflessen
  • mooi kindertennisracket (tot de leeftijd van 10 jaar te gebruiken)
  • 1 jaar lidmaatschap bij Nijmegen-Quick

Neem contact op met de jeugdcommissie voor meer informatie via jcnijmegenquick@gmail.com.

Afmelden
Wilt u zich afmelden als lid, stuur dan een email naar leden@nijmegenquick.nl en wel vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waarin u wilt stoppen. Wilt u zich afmelden als winterlid dan moet dat vóór 1 september gebeuren.

Leden die de leeftijd van 21 t/m 69 hebben, zijn verplicht eenmaal per jaar een bardienst te doen.

Bij verandering van adres, pasfoto of bankrekening, verzoeken wij u dit z.s.m. aan onze ledenadministratie door te geven. Wanneer u het KNLTB-pasje kwijt bent, moet u contact opnemen met de ledenadministratie of doe een verzoek middels envelop en brievenbus in de gang van het clubhuis. Tegen betaling van € 5.- kunt u een nieuw pasje krijgen.


Ledenadministratie:
T.C. Nijmegen-Quick
Nijmeegsebaan 141
6525 DX NIJMEGEN
T.a.v. Fabiënne Lansink
e-mail: leden@nijmegenquick.nl
tel: 024-3224095

Contributies

De hoogte van de contributies is als volgt:

Contributies 2019

Senioren (geb. t/m 1998) €160,00
Aspirant-senioren (geb. 1999 t/m 2001) €100,00
Studenten (geb. 1994 t/m 2001) €100,00
Junioren (geb. na 1 januari 2002) € 95,00
Nieuwe junioren eerste jaar (zie ook Introductieaanbod voor de jeugd) € 50,00
Wintertennissers (15 oktober - 1 april) € 80,00

Aanmelding na 1 augustus senioren 

Aanmelding na 1 augustus studenten

€ 80,00 

€ 50,00 

Aanmelding na 1 augustus junioren € 25,00
Buitenleden (woonachtig > 40 km van Nijmegen) € 80,00
 

Eenmalig entréegeld:

Senioren € 15,00
Aspirant senioren € 15,00
Student leden € 15,00
Junioren €  0,00
Buitenleden € 15,00
Wintertennissers €  0,00


Voor het betalen van de contributie krijgt u een digiale factuur van KNLTB Collect. U ontvangt deze factuur per e-mail. Betaling kan via  automatische incasso of IDEAL.Als de contributie is betaald, heeft u recht op een KNLTB-pasje dat u van de barcommissie ontvangt, nadat u een bardienst hebt afgesproken. Leden jonger dan 21 jaar krijgen het pasje thuis gestuurd, tenzij de ouders lid zijn, dan krijgen zij het junior pasje mee bij het maken van de bardienst afspraak. Zolang de contributie niet betaald is, mag er niet gespeeld worden. De studentenkorting moet ieder jaar opnieuw voor 1 januari bij de ledenadministratie aangevraagd worden.