Nieuwsbericht Algemene ledenvergadering op dinsdag 7 februari

23 januari 2017

<< Terug naar overzicht

Het bestuur van T.C. Nijmegen-Quick nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt plaats op 7 februari aanstaande om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Nijmeegsebaan 141. De agenda, notulen van de ALV 2016, het jaarverslag 2016 en een grafische impressie daarvan zijn in te zien op onze website (onderdeel Commissies, pagina Bestuur). De afrekening 2016 en begroting 2017 worden tijdens de ALV toegelicht.

<< Terug naar overzicht