Bestuur

Het bestuur organiseert elk jaar, meestal in februari, de Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierbij zijn alle leden welkom. 

De volgende ALV is op 31 mei 2022. Hieronder vind je de stukken: 

Stukken vorige ALV's

5 juli 2021:

10 februari 2020:

11 februari 2019: