Bestuur

Het bestuur organiseert elk jaar de Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierbij zijn alle leden welkom. 

De eerstvolgende ALV is op 28 maart 2024. Hieronder vind je de benodigde stukken:

Op 5 oktober 2023 organiseerde het bestuur een Bijzondere ALV:

 

Stukken vorige ALV's

28 maart 2023:

31 mei 2022:

5 juli 2021:

10 februari 2020:

11 februari 2019: