Over Nijmegen Quick

De tennisclub Nijmegen-Quick is sinds april 2006 gevestigd aan de Nijmeegsebaan 141 in het sportpark Marienbosch. Hier hebben wij de beschikking over een 8-tal Smash-Court banen, allen met verlichting, waarop het hele jaar door getennist kan worden. Ook hebben we een prachtig clubhuis van waaruit je een panoramisch uitzicht hebt over 6 van de 8 banen. 

Fabiënne Lansink is onze parkbeheerder. Trainingen worden verzorgd door tennisschool TSTK.

Momenteel heeft onze club ruim 850 leden. T.C. Nijmegen-Quick is een prestatieve én gezellige vereniging. Wij richten ons op alle speelsterktes en alle leeftijdscategorieën. Toptennis is dus niet onze eerste prioriteit, wel topprestaties voor zover deze binnen ieders mogelijkheden liggen.
 

Korte historie

 
De tennisclub Nijmegen-Quick bestaat sinds 20 januari 1964 in de huidige vorm. Zij is voortgekomen uit de "Nijmeegsche Lawn Tennisclub" (opgericht in 1889) en de N.T.L.C. "Quick" (opgericht in 1921). Het jaartal 1889 is nog tien jaar (!) voor de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Tennis Bond, de KNLTB. Wij zijn dus een club met een lange en rijke historie. Wij zijn aangesloten bij de KNLTB en staan als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Sedert 1935 werd er gespeeld op de vorige locatie aan de Marienboomseweg (Kwakkenberg), totdat in 2005 een gewijzigd bestemmingsplan onze verhuizing naar de Nijmeegsebaan in 2006 noodzakelijk maakte.

 

Barbezetting

 
De barcommissie regelt de openingstijden van de bar. Deze commissie stelt een rooster op. Hiervoor wordt op bijna alle seniorleden een beroep gedaan om minstens eenmaal per jaar een bardienst te doen (vaker mag natuurlijk altijd!). Alleen op die manier kan de bar regelmatig, in elk geval 's avonds en in de weekenden, open blijven.
 

Afhangen en spelen

 
Afhangen (het reserveren van een baan) gebeurt sinds de coronamaatregelen van kracht zijn volledig digitaal via de knltb clubapp. In het clubhuis (portaal) hangt nog wel een digitaal afhangbord. Misschien dat we dit in de toekomst weer gaan gebruiken.

Het afhangreglement is te vinden bij het afhangbord.

 

Introductie

 
Elk lid kan niet-leden introduceren. Een niet-lid mag maximaal vijf keer worden geïntroduceerd en leden mogen maximaal vijf keer per jaar iemand introduceren.
De kosten voor een introducé bedragen 5,- euro voor een senior en 2,50 euro voor een junior.

Inschrijving en betaling geschiedt door de enveloppen die tegenover het afhangbord klaar liggen. Overtreding van deze bepalingen wordt door het bestuur beboet met een nader te bepalen bedrag.