Lidmaatschap

Wil je lid worden van TC Nijmegen-Quick? Je kunt je via dit formulier aanmelden.

Het lidmaatschapsjaar loopt in principe van 1 januari tot 31 december (met uitzondering van het winterlidmaatschap). Je kunt echter op elk moment van het jaar lid worden. Vanaf 1 juli geldt het halfjaartarief. Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. 

Kijk voor wat er mogelijk is en de bijbehorende contributies op ons overzicht lidmaatschappen.

Voor meer informatie kun je mailen met de ledenadministratie via [email protected]. Geef een verandering van adres, mailadres, bankrekening, etc. z.s.m. aan onze ledenadministratie door. 

Bij een lidmaatschap hoort het vervullen van één bardienst per jaar. Dit geldt voor elk lid van 21 t/m 69 jaar. Zie ook onze reglementen.

Betaling
De contributie van het lidmaatschap wordt in januari in één keer geïnd. Voor het betalen ervan krijg je een e-mail met digitale factuur van KNLTB Collect. Betaling kan via automatische incasso of IDEAL. Als de contributie is betaald, krijg je een KNLTB-tennispas. 

Afmelden
Wil je je afmelden als lid, stuur dan een e-mail naar [email protected] en wel vóór 1 december voorafgaand aan het jaar waarin je wilt stoppen. Wil je je afmelden als winterlid dan moet dat vóór 1 september gebeuren. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Restitutie van contributie is derhalve ook niet mogelijk.

Introductie
Een lid van de vereniging kan een niet-lid introduceren. Dit kan ten hoogste tienmaal per verenigingsjaar. Een niet-lid mag per verenigingsjaar hoogstens tienmaal geïntroduceerd worden. Wees bij drukte op de banen terughoudend met introduceren. Leden hebben altijd voorrang boven introducées/niet-leden.

Betaling voor introducés kan bij het afhangen in de clubapp via iDeal. Het tarief is €6,- per uur, maar zal bij afhangen in de clubapp omgerekend worden afhankelijk van of men gaat dubbelen of singelen.

Communicatie
Nijmegen-Quick vindt het belangrijk alle leden op de hoogte te houden van wat er speelt. Elk lid ontvangt daarom de interne nieuwsbrief. Het gros van het nieuws is ook terug te vinden op deze website.