Privacy

Privacy

Om diensten aan leden beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TC Nijmegen-Quick uw persoonsgegevens verwerkt. De vereniging is dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

 

Contactgegevens vereniging

Website: www.nijmegenquick.nl
Email: [email protected]

 

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten. Vrijwel altijd heeft u de gegevens zelf aan ons versterkt. De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum/geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Wanneer kinderen jonger zijn dan 16 jaar kunnen persoonsgegevens alleen verwerkt worden indien er toestemming van de ouders of de voogd is. Wanneer u meent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige zijn verwerkt, kunt u contact opnemen met het bestuur van de vereniging, opdat wij de gegevens kunnen verwijderen.

 

Grondslag

Uw persoonsgegeven worden verwerkt om de volgende redenen:

 • Aanmelden lidmaatschap
 • Aanmelden clubactiviteiten
 • Aanmelden competitie, tevens richting de KNLTB
 • Verzenden nieuwsbrief
 • Informeren betreffende  activiteiten van de vereniging
 • Innen van de jaarlijkse contributie
 • Verschaffen van toegang tot park, clubhuis, afhangbord
 • Betalen via ons kassasysteem met de KNLTB-pas

 

Bewaartermijn

TC Nijmegen-Quick zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Volgens de Nederlandse wet mogen gegevens maximaal twee jaar bewaard worden, maar vrijwel altijd zullen de gegevens direct na het opzeggen van het lidmaatschap verwijderd worden.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verkocht. Gegevens worden uitsluitend verstrekt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In die gevallen hebben wij een verwerkersovereenkomst met de betreffende partij.

 

Toestemming

Ieder lid heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te wijzigen. Ook kan toestemming om gegevens te verwerken op ieder moment worden ingetrokken. Mocht u dit willen, kunt u contact opnemen met het bestuur. Wanneer u een dergelijk verzoek doet, zal het bestuur u vragen u te legitimeren. U heeft ook altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Cookies

Wij gebruiken alleen functionele cookies om te zorgen dat onze website naar behoren werkt. U kunt u hiervoor afmelden door de instellingen van uw internet browser te wijzingen.

 

Foto- en videomateriaal

Tijdens evenementen kunnen foto’s en video’s gemaakt worden  door vertegenwoordigers van TC Nijmegen-Quick. Deze beelden zullen in sommige gevallen op onze site of Facebook-pagina geplaatst worden. Toestemming vragen voor het plaatsen van de beelden zullen we, indien mogelijk, aan u als lid vragen. Echter, gezien de grootte van sommige evenementen, zal het niet altijd mogelijk zijn om aan eenieder vooraf toestemming te vragen. Uiteraard kunt u ons altijd verzoeken om beeldmateriaal te verwijderen.

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van die gegevens. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging hiervan en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. De maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Indien u de indruk heeft dat de beveiliging van uw gegevens beter kan of indien er aanwijzingen zijn van misbruik van persoonsgegevens, dan vragen wij u contact op te nemen met het bestuur van de vereniging.