Technische commissie

De Technische Commissie (hierna: TC) is binnen de vereniging de commissie die gaat over het competitie gebeuren. Leden, of groepjes van leden, die competitie willen spelen kunnen zich melden bij de TC. De TC draagt zorg voor aanmelding bij de KNLTB. De TC verzorgt informatie naar de aanvoerders van de competitieteams en voorziet hun van de benodigde formulieren en overig materiaal.  

Onze vereniging neemt deel aan de volgende competities: 

  • De KNLTB voorjaarscompetitie
  • De KNLTB zomeravondcompetitie
  • De KNLTB najaarscompetitie
  • De Winterhard(t) competitie (Nijmegen en omgeving). 

Vanwege de grote belangstelling voor het spelen van competitiewedstrijden is een aantal spelregels opgesteld voor de toewijzing van beschikbare plekken. Omdat de ervaring leert dat er met name in het voorjaar de 'druk' hoog is, vormt dit de basis van waaruit de spelregels zijn opgesteld. Uitgangspunt is dat iedereen gedurende één kalenderjaar de mogelijkheid heeft om competitie te spelen. In het geval van overinschrijving voor een bepaalde competitiesoort of dag, zijn de volgende spelregels van toepassing.

  1. Teams die in het voorgaande jaar voorjaars- of zomeravondcompetitie hebben gespeeld en in het nieuwe jaar doorgaan, hebben de garantie dat zij hun plek behouden.
  2. Op het moment dat een team geen voorjaars- of zomeravondcompetitie heeft gespeeld/kunnen spelen, krijgt dat team voorrang bij de najaarscompetitie (lees: garantie dat het team kan spelen).
  3. Is er bij de najaarscompetitie (ook) sprake van overinschrijving dan hebben, zoals hiervoor aangegeven, de teams die nog geen competitie hebben gespeeld garantie op een plek. Voor de teams die al voorjaars- of zomeravondcompetitie hebben gespeeld, geldt dat er tussen deze teams (per speeldag) geloot wordt voor de nog beschikbare plekken.